Hoe een garagedeur van binnenuit af te dichten (2 manieren om het te doen!) | Opgewaardeerd huis (2023)

Hoe een garagedeur van binnenuit af te dichten (2 manieren om het te doen!) | Opgewaardeerd huis (1)

Doet uw thuisgarage ook dienst als uw werkplaats? Als je die vraag met ja hebt beantwoord, kun je overwegen om het beter te beschermen. Om specifieker te zijn, zou u meer moeten kijken naar het afdichten van uw garagedeur.

Het van binnenuit afsluiten van de garagedeur is op veel manieren gunstig voor uw huis. Hoe ga je nu precies te werk om de garagedeur van binnenuit af te dichten?

Het maken van een zegel over uw garagedeur kan op een aantal manieren worden gedaan. U kunt uw garagedeur volledig afdichten door te investeren in een compatibele vorm van isolatie. Als alternatief kunnen ook boven-, onder- en zijafdichtingen worden gebruikt als er specifieke plekken zijn waarop u zich moet richten.

Het vormen van een betere afdichting over uw garagedeur is een van de slimste en gemakkelijkste manieren om uw huis te verbeteren. Kijk hoe u het voor uw eigen huis kunt doen door verder te lezen.

Heeft u klusjesmannen nodig?

Ontvang gratis vrijblijvende offertes van professionele aannemers bij u in de buurt.


VIND LOKALE AANNEMERS

Hoe een garagedeur van binnenuit af te dichten (2 manieren om het te doen!) | Opgewaardeerd huis (2)

Waarom moet u uw garagedeur afdichten?

Afdichting wordt niet altijd als een noodzaak beschouwd voor garagedeuren, maar dat zou niet het geval moeten zijn. Het bovengenoemde proces biedt zoveel voordelen die als essentieel moeten worden beschouwd voor dat deel van uw huis. Het is ook iets dat je relatief snel kunt doen, zeker in vergelijking metplaatsen van de garagedeurzelf.

Laten we de voordelen van het afdichten van uw garagedeur bespreken door hieronder op meer specifieke punten in te gaan. Ga na of het voordelen zijn die u als huiseigenaar zelf zou willen hebben.

Betere bescherming tegen de elementen

Als u uw garagedeur niet verzegelt, betekent dit dat u deze kwetsbaar maakt voor de krachten van de natuur. Sterke wind in combinatie met regen kan plasvorming langs de garagevloer veroorzaken of de randen van de deur aantasten. Die winden kunnen ook allerlei soorten puin naar binnen blazen die een puinhoop in uw garage kunnen veroorzaken.

Zelfs als het vocht uw garage niet binnendringt, kunnen de elementen nog steeds een probleem vormen. Al die koude lucht die uit de openingen komt, kan ervoor zorgen dat de temperatuur in dat deel van uw huis daalt. Je zult het moeilijk hebben om je werk gedaan te krijgen terwijl je te maken hebt met de koude temperaturen.

Houd ongedierte op afstand

De elementen zijn niet de enige garage-indringers waar je je zorgen over moet maken. Insecten en knaagdieren kunnen ook de openingen langs uw garagedeur gebruiken om toegang te krijgen tot uw huis.

Het is moeilijk om dat ongedierte bij te houden, omdat ze zich vaak 's nachts verplaatsen. Het beste wat u kunt doen om ze weg te houden, is door op de afdichting van de garagedeur te leunen.

Voorkom dat overmatig lawaai uw huis binnendringt

Sommige mensen willen niet dat geluiden van buitenaf hun werk in de garage verstoren. Het afdichten van de garagedeur helpt daarbij. De afdichting houdt de externe geluiden weg van de garage. Tegelijkertijd voorkomt de afdichting dat u het soort geluid produceert dat uw buren zou kunnen storen.

Verlaag de kosten voor verwarming en koeling

Nog een reden waarom u uw garagedeur zou moeten verzegelen, is omdat u hiermee op de lange termijn geld bespaart. De afdichting rond de garagedeur voorkomt dat de warme of koude lucht uw woning verlaat. De besparingen zijn in het begin misschien klein, maar na verloop van tijd stapelen ze zich op.

Methode 1: Isoleer uw garage

Als het uw doel is om de best mogelijke afdichting rond uw garagedeur te creëren, moet u naar isolatie kijken. Isolatie biedt de voordelen die we zojuist hebben besproken en vormt ook een volledige afdichting over de garagedeur.

Kiezen voor het isoleren van uw garagedeur is een goede zet. Om ervoor te zorgen dat de isolatie zijn werk doet, moet u uw opties beter kennen.

Over het algemeen kunnen huiseigenaren kiezen uit drie soorten isolatie voor hun garagedeuren. Die keuzes zijn batt-isolatie,schuimbordisolatie en reflecterende isolatie. Laten we die opties hieronder in meer detail bespreken.

Batt-isolatie

Batt-isolatie is het eerste type dat u kunt gebruiken voor uw garagedeur. Dit type isolatie is gemaakt van glasvezel met wat papier erin gegooid. Batt-isolatie is een goede optie voor huiseigenaren vanwege de betaalbaarheid, maar het heeft enkele opmerkelijke nadelen. Het grootste nadeel is dat matisolatie niet goed werkt bij alle soorten garagedeuren. Vooral bij platte deuren werkt het niet.

Ook op het gebied van temperatuurregeling blijft deze vorm van isolatie achter bij de andere mogelijkheden. Als je te maken hebt met extreme temperaturen in je omgeving, wil je misschien naar de andere opties kijken.

Schuimplaatisolatie

Schuimplaatisolatie is veelzijdiger dan batt omdat het past op staal, hout en zelfs platte garagedeuren. De schuimplaten kunnen over de garagedeur worden geïnstalleerd. Ze kunnen ook worden uitgesneden om de kleine openingen op te vullen.

Het polystyreen dat wordt gebruikt in schuimplaatisolatie biedt een behoorlijke temperatuurregeling zonder al te veel bulk toe te voegen. Dat helpt als u het profiel van uw garagedeur wilt minimaliseren.

Reflecterende isolatie

Als laatste hebben we reflecterende isolatie. Reflecterende isolatie is aluminiumfolie die over karton of polyethyleen wordt geplaatst. Het blinkt uit in het weghouden van de warmte, waardoor het aantrekkelijker wordt voor huiseigenaren in bepaalde delen van het land.

Reflecterende isolatie werkt heel goed op platte garagedeuren. Gebruik het over de deur en vul vervolgens de randopeningen met watten of foamboard om een ​​zeer veilige afdichting te creëren.

Methode 2: gebruik garagedeurafdichtingen

Het isoleren van uw garagedeur is een zinvolle oplossing voor de lange termijn. Het kan echter zijn dat u op dit moment niet de tijd of de middelen heeft om te investeren in het isoleren van uw garagedeur. Overweeg dan om garagedeurrubbers aan te schaffen.

Garagedeurafdichtingen bieden niet het soort uitgebreide bescherming dat isolatie biedt. Wat ze wel kunnen bieden, is onmiddellijke bescherming voor uw huis. Gebruik ze terwijl u spaart voor isolatie.

Huiseigenaren kunnen ook kiezen uit verschillende soorten garagedeurafdichtingen. Ze variëren in termen van welk deel van de garagedeur ze beschermen.

Afdichtingen voor het onderste gedeelte van de garagedeur

Er zijn enkele opties beschikbaar als u een bodemafdichting voor uw garagedeur nodig heeft. Ten eerste heb je de toepasselijk genaamde bodemafdichtingen die uitblinken in het buiten je garage houden van vuil. Drempelrubbers worden over uw garagevloer geplaatst en voorkomen dat er water binnendringt.

De bodem- en drempelrubbers kunnen ook samen gebruikt worden. Probeer ze samen uit en bekijk de veilige verzegeling die ze bieden.

Afdichtingen voor de zijkanten van de garagedeur

Voor de zijkanten van de garagedeur kunt u borstelafdichtingen, afdichtingen voor omgekeerde hoekmontage of tochtstrippen gebruiken. Borstel- en omgekeerde hoekmontageafdichtingen zijn opmerkelijk duurzaam, maar ze zijn misschien niet nodig voor uw huis. Tochtstripafdichtingen kunnen nog steeds voldoende bescherming bieden en zijn ook beter toegankelijk.

Afdichtingen voor de bovenkant van de garagedeur

U hebt een bovenafdichting nodig voor de bovenrand van de garagedeur. Bovenafdichtingen zijn vaak gemaakt van rubber en bieden een behoorlijke hoeveelheid dekking. De bovenafdichtingen zijn vooral belangrijk als u de temperatuur in uw garage beter wilt regelen.

Heeft u klusjesmannen nodig?

Ontvang gratis vrijblijvende offertes van professionele aannemers bij u in de buurt.


VIND LOKALE AANNEMERS

Hoe een garagedeur van binnenuit af te dichten (2 manieren om het te doen!) | Opgewaardeerd huis (3)

Gerelateerde Vragen

Moet u isolatiekits gebruiken om uw garagedeur af te dichten?

Er is absoluut niets mis met het gebruik van isolatiekits om uw garagedeur af te dichten. Als er iets is, moet u ze zelfs opzoeken.

Het mooie van isolatiekits is dat ze je alle tools geven die je nodig hebt om de isolatie te installeren. De bevestigingsmiddelen, de tape en soms zelfs het mes dat je nodig hebt om de isolatie door te snijden, zitten allemaal in de set. U hoeft zich alleen maar te concentreren op het volgen van de instructies en het correct uitvoeren ervan.

Het nadeel van het gebruik van isolatiekits zijn de kosten. U kunt wat geld besparen door alleen de isolatie aan te schaffen en het gereedschap te gebruiken dat u al in huis heeft.

Kunnen de afdichtingen die u gebruikt voorkomen dat uw garagedeur volledig sluit?

Ja, de afdichting van de garagedeur kan de reden zijn waarom uwgaragedeur sluit niet helemaal. De afdichtingen die u gebruikt, zijn mogelijk niet correct geïnstalleerd. Het is ook mogelijk dat ze beschadigd zijn en vervangen moeten worden.

Bekijk de afdichtingen van dichterbij en kijk of ze de werking van uw garagedeur belemmeren. Als er niets mis is met de afdichtingen, ga je gang en controleer je de kabels, veren en rails. Schade aan die componenten kan van invloed zijn op de werking van de garagedeur, dus adresseer ze indien nodig.

Gary Evans

Gary Evans is gepassioneerd door het verbeteren van het huis. Hij vindt het heerlijk om te ontdekken hoe hij verbeteringen kan aanbrengen op de gemakkelijkste, meest praktische en meest betaalbare manier. Het upgraden van zijn huiskeuken is een van zijn voortdurende hobby's. Gary is ook al heel lang content creator en besteedt zijn vrije tijd graag aan zijn hydrocultuur moestuin.

Onlangs gepubliceerd

link naar Waar bomen te planten om te besparen op airconditioning

Waar bomen te planten om te besparen op airconditioning

Het valt niet te ontkennen dat de energiekosten uit de hand lopen en jaar na jaar hoger en hoger worden. De kosten voor nutsvoorzieningen stijgen meestal samen met de stijgende buitentemperaturen. Daarom is het...

Lees verder

link naar Hoe een douchevloer schoon te maken

Hoe een douchevloer schoon te maken

Je gebruikt je douche om schoon te worden, dus als een deel ervan vies is, voelt het vies aan in plaats van ontspannend, en je zegt meer 'eww' dan 'aah'. Als de douchevloer scummy of groezelig begint te worden, verhoogt...

Lees verder

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Jonah Leffler

Last Updated: 05/24/2023

Views: 5275

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Jonah Leffler

Birthday: 1997-10-27

Address: 8987 Kieth Ports, Luettgenland, CT 54657-9808

Phone: +2611128251586

Job: Mining Supervisor

Hobby: Worldbuilding, Electronics, Amateur radio, Skiing, Cycling, Jogging, Taxidermy

Introduction: My name is Jonah Leffler, I am a determined, faithful, outstanding, inexpensive, cheerful, determined, smiling person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.